Kaubagrupid:

ABRO DI-502 Diiselpihusti puhastaja, 354 ml

Peatab diiselmootori vibamise. Soodustab vee eemaldamist diislikütuse paagist. Suurendab läbisõitu ning lahustab vaiku ja setteid. Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata ka pakendit või etiketti. Vältida udu sissehingamist. Vältida nahale sattumist. Hoida lastele kättesaamatult. Kahjulik. Keskkonnaohtlik.

 Toode on müügil kaupluses "MÄÄRDEKESKUS"