Kaubagrupid:

Statoil LoadWay Bio SE 220

Õli LoadWay Bio SE 220 on keskkonnasõbralik tööstuslik transmissiooniõli, mis põhineb taastuvatel sünteetilistel estritel. Toode

on lihtsalt biolagundatav ja vähemürgine. Õli LoadWay Bio SE 220 iseloomustab hea oksüdeerumiskindlus, head omadused madalal

temperatuuril ja väike viskoossuse muutus temperatuuri kõikumisel.

Rahuldab järgmisi nõudeid: AGMA 9005 (5 EP),

US Steel 224, DIN 51517.

Rahuldab keskkonnakaitsealaseid nõudeid vastavalt

normile SIS 155434.